Scrabble
search EN EN EN | Saját szótár | A "szemet huny valami fölött" hasonló angolul is: close your eyes to sg. Ügyelj a prepozícióra!