Tankönyv

A létige egyszerű jelenben (Simple Present)

Az egyszerű jelen igeidőt tanulók figyelmébe ajánljuk az anyagot. Megtanuljuk, hogy ha létigét használunk a mondatban, akkor az egyszerű jelen szerkezete másféle szabályokat követ, mint egyébként.

1. Kijelentő állító mondat

Megtanultad a bevezető anyagból, hogy egyszerű jelen igeidőben állító mondatban az ige szerepel az alany után, ha egyes szám harmadik személy az alany, akkor az igén egy S toldalék is van, így:

 1. Sarah likes Martini a lot.
  Sarah nagyon szereti a Martinit.
 2. My friends always call me at weekends.
  A barátaim mindig felhívnak hétvégenként.
 3. I sometimes go to cinema.
  Néha elmegyek moziba.

Ha létigét használsz a mondatban, akkor ez jóformán alig változik. A változás csupán annyi, hogy a létigének nem csak egyes szám harmadik személyben van külön formája, hanem egyeztetni kell az alannyal más formák szerint is: I am, you are, he/she/it is, we/you/they are.

 1. I am a doctor.
  Orvos vagyok.
 2. Edinburgh is the capital of Scotland.
  Edinburgh Skócia fővárosa.
 3. The children are at school from 8 to 3.
  A gyerekek nyolctól háromig iskolában szoktak lenni.
 4. Everybody is on holiday in August.
  Mindenki szabadságon szokott lenni Augusztusban.


2. Tagadás és kérdés

Tagadó és kérdő mondatban normál ige használatakor feltétlenül megjelenik egy segédige. Ez egyes szám harmadik személyben a does, doesn't, minden más esetben a do, don't.

 1. I don't like strong coffee.
  Nem szeretem az erős kávét.
 2. Jane doesn't live in England.
  Jane nem Angliában lakik. / nem lakik Angliában.
 3. Where do you live?
  Hol laksz?
 4. How many children does your friend have?
  Hány gyereke van a barátodnak?

Ez a szabály létige használatánál nem érvényesül. A létige ugyanis segédigeként is funkcionál, így magát a létigét teszem oda, ahol a normál szórendben a segédige lenne. Létigével együtt tehát a do segédige semmiféle formája nem jelenhet meg.

 1. I am not a doctor.
  nem vagyok orvos.
 2. Edinburgh is not the capital of the UK.
  Adinburgh nem Nagy-Britannia fővárosa.
 3. Where are the children?
  Hol vannak a gyerekek?
 4. Are you a politician or what?
  Politikus vagy, vagy mi a fene?

_______________________________
Fekete-fehér nyomtatható változat
search EN EN EN | Saját szótár | Melyik az a szó, ami ruha része, állat, sátorlap, mozgásfajta, és még egy csomó izgalmas mindenféle? FLY