Tankönyv

A friend of mine, one of my friends

Megtanulunk néhány birtokos szerkezetet; olyanokat, amelyek a magyar anyanyelvű beszélők számára folyton gondot okoznak. Megtanuljuk, hogy kell mondani angolul, hogy "egy barátom", "két kollégám", "néhány osztálytársam" és hasonlókat.

1. a friend of mine

A szerkezetbe helyettesíts be bármit! Tehát először azt mondd, hány micsoda, majd egy birtokos OF kell, végül pedig a birtoklót kell megnevezni birtokos személyraggal.

[how many?] + [what?] + OF + [whose?]

 1. A friend of mine works for a bank.
  Egy barátom egy bankban dolgozik.
 2. A colleague of yours phoned this morning.
  Az egyik kollégád telefonált délelőtt.
 3. Two colleagues of my husband's are coming to see us tonight.
  Ma este a férjem két kollégája jön látogatóba hozzánk.
 4. They asked a few friends of Mr Baker's about this.
  Megkérdezték Mr Baker néhány barátját erről a dologról.
 5. We invited three colleagues of theirs to the meeting.
  Meghívtunk a gyűlésre három kollégájukat.
 6. We invited several friends of John's to the meeting.
  Meghívtuk a gyűlésre John több kollégáját is [John kollégái közül többet is]

Tehát a fenti sémában a [whose?] részt birtokos formában kell mondani. Ez személyes névmások esetén a birtokos névmás (nem a jelzői), tehát a mine, yours, his, hers, its, ours, theirs, főneveknél pedig S birtokos kell, tehát John's, the school's, your friend's, my husband's stb.

Óvás: ha nem ezekkel a szerkezetekkel mondod a dolgokat, hanem egyszerű birtokos szerkezetekkel S birtokossal, akkor az azt jelenti, vagy legalább feltételezi, hogy összesen ennyi van a birtokból. Tehát a My friend works for a bank jelentése: a barátom (az az egy, aki van, vagy az az egy, aki itt számításba jöhet egyáltalán stb) bankban dolgozik. A John's three colleagues pedig ugyancsak azt sugallná, hogy Johnnak összesen három kollégája van, legalább is olyan, aki számításba jöhet. Természetesen ezekre is szükség van, tehát ha éppen ezt szeretnéd mondani, akkor mondd ezt!

A magyar szerkezetek nem követik ezt. Ez még igen: "A barátom" kifejezés azt feltételezi, hogy egy barátom van, aki számításba jöhet itt, míg az "egyik barátom, egy barátom" azt jelenti, többről is szó lehetne, de itt csak egyről beszélek, hasonlóképpen a "két barátom" esetében is szóba jöhetne kettőnél több. Ha azonban másról van szó, akkor már nem ennyire egyértelmű a helyzet: a "János két barátja" szerkezetből nem tudjuk meg, hogy Jánosnak két szóba jöhető barátja van-e összesen, vagy több.

Ha nem élőlény a birtkos, akkor szokványos birtokos szerkezet is szokott állni ilyen esetben. Például: two cities of Germany is előfordul, de ennél is helyes az itt bemutatott szerkezet: two cities of Germany's.2. one of my friends

A másik szerkezet a korábbival teljesen egyenértékű, ugyanolyan dolgokat fejez ki és ugyanannyira gyakori használatú is:

[how many?] + OF + [what?]

 1. One of my friends works for a bank.
  Egy barátom egy bankban dolgozik.
 2. One of your colleagues phoned this morning.
  Az egyik kollégád telefonált délelőtt.
 3. Two of my husband's colleagues are coming to see us tonight.
  Ma este a férjem két kollégája jön látogatóba hozzánk.
 4. They asked a few of Mr Baker's friends about this.
  Megkérdezték Mr Baker néhány barátját erről a dologról.
 5. We invited three of their colleagues to the meeting.
  Meghívtunk a gyűlésre három kollégájukat.
 6. We invited several of John's friends to the meeting.
  Meghívtuk a gyűlésre John több kollégáját is.

_______________________________
Fekete-fehér nyomtatható változat
search EN EN EN | Saját szótár | Angolul a parlamenti frakció faction, R nélkül. A fraction ezzel szemben törés, részlet, törtszám.