Tankönyv

Jelenleg az alábbi oktatóanyagok állnak rendelkezésedre

41. Articles 2 - Proper Nouns (Névelők: tulajdonnevek) (articles)

42. Articles 3 - Institutions (névelők - intézmények) (articles)

43. Articles 4 - Hand in Hand (articles)

44. Articles 5 - phrases (articles)

45. Articles: Last vs the last (névelők) (articles)

46. Articles: Last, next (time expressions)

47. Articles: The Dutch, the British (kollektív nemzetiségnevek, névelők) (number of nouns)

48. Audiovisual media in te UK (media)

49. Auxiliaries (Segédigék) (auxiliaries)

50. Az -ING toldalékos szavak helyesírása (spelling)

51. Az angol igeidők - összefoglaló a szabályokról (tenses)52. Az angol igeidőkről dióhéjban (The Tenses) (tenses)

53. Az angol mondat szerkezete - bevezető (sentence)

54. Az Understatement fogalma (spoken English)

55. Az univerzális daraboló: számolhatatlanból számolható (countable, uncountable) (countable and uncountable)

56. Az univerzális daráló: számolhatóból számolhatatlan (countable, uncountable) (countable and uncountable)

57. Basic fabric names (egyszerűbb anyagnevek - ruházat) (vocabulary)

58. Basic food vocabulary - étkezéssel kapcsolatos alapszókincs (vocabulary)

59. Be (A létigéről röviden) (be)

60. Be going to (future tenses)search EN EN EN | Saját szótár | No way! - mondd ezt, ha ilyesmit akarsz: semmi esetre sem, még mit nem!