Tankönyv

Jelenleg az alábbi oktatóanyagok állnak rendelkezésedre

101. Currency and Money (pénznemek és összegek) (phrasal verbs)

102. Dates (Dátumok) (spelling)

103. Demonstrative pronouns (mutató névmások) (demonstrative pronouns)

104. Describing pictures - Képleírások: bevezető (exam tips and info)

105. Describing pictures - Képleírások: technikai kifejezések (exam tips and info)

106. Describing pictures - Képleírások: Valószínűség kifejezése (exam tips and info)

107. Díjak és jutalmak: award, honour, reward, prize (vocabulary)

108. Disagreeing - ellenvélemények kifejezése I. rész (phrases)

109. Double negative (dupla tagadás) (negation)

110. Egyes számú, számolható (countable and uncountable)

111. Either, neither (or, nor) (linking words)112. Él vagy nem él? (vocabulary)

113. Embedded questions (Beágyazott kérdések) (questions)

114. Emphasizing pronouns (Hangsúlyozó névmások) (personal pronouns)

115. Emphasizing sentences (do/did) - mondathangsúly (focus and emphasis)

116. En- (prefix) (prefixes)

117. Enough (adjectives)

118. Ergative verbs - extra (verbs)

119. Ergative verbs - the basics (verbs)

120. European Cities (Európai városok angol nevei) (vocabulary)search EN EN EN | Saját szótár | on the contrary - ellenkezőleg. (Ha az imént mondott dolognak épp az ellenkezőjét állítod)